17/01/2018 07:51
Strømleverandør informerer at mye av strømproblemene i Agderfylkene nå skal være rettet men at det fortsatt gjenstå… https://t.co/UX8slE2dJk