Oppsett av e-post, MMS og internett på iPhone

Når du setter ditt TDC SIM-kort i din iPhone, er det meste automatisk satt opp mot internett og MMS og derfor klar til bruk. Imidlertid kan det være tilfeller, hvor det ikke skjer automatisk. I disse tilfellene kan du finne hjelp på denne siden. For å kunne sette opp din iPhone mot TDC, krever det at din iPhone ikke har operatørlås aktiv. For å låse opp operatørlåsen, må du ta kontakt med din tidligere leverandør.

Automatisk oppsett til internett og MMS via SIM-kort

Den enkleste måten å få koblet din iPhone til TDC`s nettverk, så du kan komme deg på nett og sende MMS, er ved å laste ned oppsettet via ditt TDC SIM-kort. Det gjør du ved å nullstille instillingene under Mobildatanettverk.

1. Gå til Innstillinger og velg Generelt. Velg deretter Mobilnett (punktet heter nettverk på eldre versjoner av iPhone)
iPhone1 iPhone2
2. Velg Mobildatanettverk. Gå nederst og trykk på Nullstill innstillinger..
iPhone3 iPhone4
3. Velg Nullstill
iPhone5
Når telefonen er tilbakestilt, er den satt opp med TDC sine internett og MMS-innstilinger.

Manuelt oppsett av internett og mms

Hvis du ikke får det automatiske oppsettet vi SIM-kortet til å fungere, kan du velge å sette opp din iPhone manuelt til internett og MMS. Følg veiledningen under.

1. Velg Innstillinger 2. Velg Generelt
iphone1 iphone2
3. Velg Mobil (punktet heter Nettverk i iOS 3, 4 og 5) 4. Velg Mobildatanettverk
iPhone 6 opsætning netværk iPhone 6 opsætning netværk2
5. Under APN skriver du internet.no med små bogstaver
iphone5

Merk at du muligens må slå av og så slå på igjen din iPhone for at endringene trer i kraft.


Reduser maksstørrelse på MMS-meldinger

Noen operatører har en maksgrense på 300KB. Dette betyr at MMS-meldinger som er sendt over dette ikke vil bli mottatt hos den leverandøren.

En løsning på dette problemet, er en liten endring på telefonen din som gjør at maksstørrelsen automatisk komprimerer bildet til 300KB. Slik kan meldingen mottas hos alle operatører i Norge og EU. Endre grensen til følgende: 307200 som tilsvarer 300kb.

1. Velg Innstillinger 2. Velg Mobilnett
iphone1 iphone2
3. Velg Mobildatanettverk 4. Velg så Maks MMS-størrelse. Denne redigeres til 307200.
iPhone 6 opsætning netværk iPhone 6 opsætning netværk2

E-post på iPhone

Sørg først for at internett/mobildata er korrekt satt opp.Se punktene ovenfor.

Start med å trykke på instillinger i hovedmenyen på din iPhone.

  • På Instillinger skal du trykke på Mail, kontakter, kalendere.
  • Trykk på Legg til konto.

  • Velg din e-postleverandør (hvis du ikke ser din leverandør, trykker du på annen > Legg til e-postkonto).

  • Følg så trinnene som følger å oppgi den nødvendige informasjonen for å konfigurere kontoen.
  • Hvis du allerede har en e-postkonto og vil endre på denne, trykker du på Instillinger > E-post, kontakter, kalendere, trykker på e-post kontoens navn og deretter e-postadressen din. Velg deretter informasjonen du vil endre.
  • Hvis du ønsker å legge til enda en konto følger du bare samme prosedyre som under punkt. 1-4 igjen.

Spørsmålstegn rødTrenger du hjelp?

Våre kundekonsulenter hjelper deg gjerne videre med ditt problem.

Slik kontakter du oss

Ta kontakt - Start chat