Oppsett for internett, mms og e-post

Når du setter i ditt TDC SIM-kort i din Android telefon, er din telefon som regel automatisk satt opp med internett og mms innstillinger og klar til bruk. Hvis det ikke er tilfellet, kan du finne hjelp i veiledningen på denne siden. Få også hjelp til oppsett i TDC`s videoguide til Android eller i din telefons manual.

Merk: Menyen kan se noe forskjellig ut alt etter hvilken Android telefon du har. Det finnes dessuten forskjellige versjoner av Android sitt operativsystem. Se din telefonmanual, hvis du ikke kan finne det riktige punktet på din telefon.


Automatisk Oppsett via TDC SIM-kort

Den enkleste måten å få din Android satt opp mot TDC`s nettverk, så man kan komme seg på nett og sende mms er ved å laste ned oppsettet via ditt TDC SIM-kort.

Merk: Veiledningen er produsert på en Samsung Galaxy med Android 4.1.2 . Har du en annen Android telefon som f.eks. HTC eller Sony Ericsson kan tilgang og navn på de forskjellige menyvalgene variere. Se din telefonmanual for nærmere informasjon.

1. Gå til Innstillinger > Flere innstillinger > Mobilnettverk og velg Tilgangspunktnavn.

Android fælles Galaxy S3 03

Android fælles Galaxy S3 04

Android fælles Galaxy S3 03

2. Trykk på menyknappen på telefonen. Du finner som regel menyknappen nederst på din mobiltelefon. Velg deretter "Tilbakestill til stand"

Se eksempler på, hvordan menykanppen kan se ut:

Menuknap android galaxy

Menuknap android HTC

Menuknap android Sony

Android fælles Galaxy S3 05

3. Kontroller at markøren er huket av ved TDC Internet Norway.
Android internet Galaxy S3 06
Nå er din telefon satt opp med TDC mms og internett oppsett.

Manuelt oppsett for internett

Hvis du ikke får det automatiske oppsettet via SIM-kortet til å fungere , kan du i stedet følge veiledningen under for manuelt oppsett til Android for internett.

Merk: Veiledningen er produsert på en Samsung Galaxy med Android 4.1.2 . Har du en annen Android telefon som f.eks. HTC eller Sony Ericsson kan tilgang og navn på de forskjellige menyvalgene variere. Se din telefonmanual for nærmere informasjon.

1. Åpne innstillinger på telefonen via menyknappen.
Android fælles Galaxy S3 01 Du kan typisk finne innstillinger ved å trykke på Meny-knappen, når du er på startskjermen på din Android.

Se eksempler på, hvordan menyknappen ser ut nedenfor:

Menuknap android galaxy
Menyknappen på Samsung Galaxy S II

Menuknap android HTC
Menyknappen på HTC Sensation

Menuknap android Sony
Menyknappen på Sony Ericsson Xperia Neo
2. Velg Flere Innstillinger og deretter Mobilnettverk
Android fælles Galaxy S3 02 Android fælles Galaxy S3 03
Det kan være forskjell på hva menyene heter på de forskjellige Android telefonene. Den rette menyen heter typisk "Trådløst og nettverk". Hvis du er i tvil, se din telefonmanual.
3. Velg Tilgangspunktnavn
Android fælles Galaxy S3 04 Det er forskjell på hvor "navnet på tilgangspunkt." og "Access point names" står på skjermen. På de fleste Android mobiltelefoner heter punktet tilganspunkt.
4. Opprett et nytt APN eller rediger et eksisterende
Android internet Galaxy S3 06 Hvis det allerede ligger inne et APN/Navn på tilgangspkt. til internett kan du redigere dette ved å trykke på det.

Hvis det ikke finnes et tilgangspunkt til internett, så trykk på menyknappen og velg Ny APN.
5. Sett innstillingene som på bildet nedenfor
Android internet Galaxy S3 07

Android internet Galaxy S3 08
Sett Navn til TDC internet Norway eller Internet

Sett APN til internet.no

Sett MCC til 238

Sett MNC til 01

Sett APN-type til default,supl

Sett Bærer til uspesifisert

Hvis det står tekst i felter som viser "ikke angitt" på bildet, bør dette slettes. Visse av feltene er ikke viktige. Ingen øvrige felter behøver å være spesifisert.
6. Trykk på menyknappen og deretter lagre

Manuelt oppsett for mms

Hvis du ikke får det automatiske oppsettet via SIM-kortet til å fungere, kan du i stedet følge veiledningen nedenfor manuelt for å sette opp din Android for mms.

Merk: Veiledningen er produsert på en Samsung Galaxy med Android 4.1.2 . Har du en annen Android telefon som f.eks. HTC eller Sony Ericsson kan tilgang og navn på de forskjellige menyvalgene variere. Se din telefonmanual for nærmere informasjon.

1. Følg punktene 1-4 i internettveiledningen ovenfor.

2. Ditt APN til mms skal ha følgende innstillinger:

Android mms Galaxy S3 06

Android mms Galaxy S3 07
De feltene som skal fylles inn står nedenfor.

Alle de øvrige feltene skal slettes så de står til "ikke angitt".

Navn: TDC MMS Norway

APN: mms

MMSC: https://mmsc.tdc.dk:8002

MMS Proxy: inetproxy.tdc.dk

MMS Port: 8080

MCC: 238

MNC: 01

APN type: mms

Godkjenningstype: PAP

Bærer: UspesifisertOBS: APN type står på visse telefoner som mms + internet som standard. Det er viktig at du velger mms som APN-type, siden internet og mms skal ha seperat oppsett.Trykk deretter på menyknappen og trykk på lagre.


Slik setter du opp e-post på din Android

Merk: Veiledningen er produsert på en Samsung Galaxy med Android 4.1.2 . Har du en annen Android telefon som f.eks. HTC eller Sony Ericsson kan tilgang og navn på de forskjellige menyvalgene variere. Se din telefonmanual for nærmere informasjon.

1. Trykk på menyknappen og velg "Innstillinger" 2. Gå så inn under kontoer og velg "Legg til konto"
Android fælles Galaxy S3 01 Android mail Galaxy S3 01a
3. Velg så E-post 4. Fyll inn ytterligere info. (Hvis du får muligheten velg "Manuelt oppsett")
Android mail Galaxy S3 02a Android mail Galaxy S3 03a

Spørsmålstegn rødTrenger du hjelp?

Våre kundekonsulenter hjelper deg gjerne videre med ditt problem.

Slik kontakter du oss

Ta kontakt - Start chat