Hvordan administrerer jeg mine viderekoblinger?

Viderekobling i Mobilflex Connect

  • Logg på i Mobilflex Connect.
  • Velg "Mobilinnstillinger". Siden du får opp vil da vise hvordan dine viderekoblinger er satt opp. Hakene i de små boksene til venstre angir hvilke viderekoblinger som er aktive, mens telefonnummer til høyre angir hvilke nummer det blir viderekoblet til. 
  • Trykk "Lagre". Dine endringer blir da lagret.
    Last ned veiledning i PDF

Viderekobling direkte på din telefon

Du endrer dine viderekoblinger ved å taste følgende tastekombinasjon:
* kode * funksjon * nummer # etterfulgt av "ringeknappen"

Kodene du kan benytte er:
121: Alle innkommende anrop
122: Innkommende anrop som ikke besvares
123: Innkommende anrop ved avslått mobil/utenfor dekning
124: Innkommende anrop ved opptatt

Funksjonene du kan benytte er:
0: Deaktiver
1: Aktiver

Eksempel: Du vil sette på en viderekobling av anrop som ikke besvares til talepostkassen. Du taster da følgende: *122*1*94505050# etterfulgt av "ringeknappen"

Merk at aktivering av kode 121 vil overstyre de andre gjeldende kodene som er aktive.

Relaterte spørsmål: