Hvordan fjerner jeg operatørsperren på min mobiltelefon?

For å fjerne operatørsperren på din mobiltelefon må du kontakte den operatøren som telefonen er sperret til og få de til å låse den opp. Du må da oppgi mobiltelefonens IMEI-nummer

  • Hvis din operatør er Telenor kan du klikke her.
  • Hvis din operatør er Netcom kan du klikke her.

    Opplåsing av iPhone
    iPhone med operatørlås vil gi meldingen "Ugyldig SIM-kort" eller "Sett inn gyldig SIM-kort" dersom du setter inn et SIM fra TDC. Opplåsing av iPhone foregår ikke ved at du taster inn en SIM-låskode på telefonen, men forhandleren av telefonen må melde til Apple at telefonen skal låses opp (dette kan ta opp til 48 timer). Du kobler så telefonen til iTunes for oppdatering og opplåsing.

Opplåsing av Nokia telefoner
Når du har fått SIM-låsekoden skal du ta ut SIM-kortet fra telefonen og skru den på. Deretter skal du taste inn #pw+SIM-låsekode+1# (+ tegnet får du frem ved å trykke 2 ganger på * tasten, p ved å trykke 3 ganger på * tasten og w ved å trykke 4 ganger på * tasten).

Utover disse standard metodene for opplåsing, har andre mobilprodusenter sin egen metode for opplåsing. Se din telefon sin manual eller kontakt forhandleren der du kjøpte telefonen.
Relaterte spørsmål: