Hvor finner jeg min PIN- og PUK-kode?

Du kan få opplyst PIN og PUK ved å sende en mail fra ditt jobbdomene til ksmobil@tdc.no. Da vil du få svar tilbake innen kort tid med din PIN og PUK kode. Av sikkerhetsmessige årsaker så behandler vi kun henvendelser som kommer fra ditt jobbdomene, da dette er eneste måten å verifisere at henvendelsen kommer fra din bedrift. Vi kan ikke gi ut PIN og PUK over telefon og kan heller ikke sende PIN og PUK til e-postadresser utenfor jobbdomene.

Husk at du også alltid finner din PUK-kode via vår app: TDC Mobil


PIN-koden kan du endre ved å taste:
•**04* gammel PIN * Ny PIN * Ny PIN #
Eksempel: **04*1111*2222*2222#

PIN-koden kan du også deaktivere eller endre via telefonen;
iPhone: Innstillinger -> Telefon -> SIM-PIN-kode.
Android: Innstillinger -> Sikkerhet -> SIM-kortlås -> Angi SIM-kortlås -> Fjern avhuking på 'Lås SIM-kort'.

Dette skjer dersom du taster PIN/PUK for mange ganger;
•Taster du PIN-koden feil 3 ganger vil du trenge PUK-koden tilhørende SIM-kortet for å låse det opp igjen.
•Du har 10 forsøk på å taste riktig PUK-kode. Dersom du taster den feil 10. ganger, vil SIM-kortet bli blokkert og du vil trenge et nytt kort.
•Nytt SIM-kort kan bestilles ved å sende en e-post fra ditt jobbdomene til ksmobil@tdc.no.

Relaterte spørsmål: