Hvordan kan jeg komme i kontakt med TDC angående support og hjelp til mobiltelefoni?

Ved å sende e-post til ksmobil@tdc.no eller ved å ringe 02150. Våre ordinære åpningstider er mandag til fredag kl 08:00 til 16:00.
Dersom du ringer fra utlandet må du ringe (+47) 51 20 17 55.

Relaterte spørsmål: