Hvordan kan jeg endre PIN-koden på min mobiltelefon?

PIN-koden kan du endre ved å taste:

  • **04* gammel PIN * Ny PIN * Ny PIN #

    Eksempel: **04*1111*2222*2222#

  • Relaterte spørsmål: